10 66%

Đồng nghiệp kia, người mà tôi dự định sẽ hạnh phúc khi kết hôn với anh ấy… Nhưng bây giờ… Tôi được giao công tác cùng với người đã gây ra vết thương trong lòng không thể xóa nhòa đến mức muốn xóa đi quá khứ đã từng quen biết. Tôi đã bị uống dược mê ở khách sạn nơi lưu trú và ký ức tồi tệ nhất lại hiện về. “Anh ấy đang đợi tôi… Nhưng… Lần cuối tôi trải qua điều kinh khủng như thế này đã lâu rồi…” Tâm trí trống rỗng trước thân thể mà người đó đã hiểu rõ đến từng chi tiết… Và mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ.