Vợ tôi, Yuri, là một cặp vợ chồng mới cưới. Hôm nay Yuri sẽ đi uống nước ở công ty, nhưng cô ấy sẽ không quay lại dễ dàng. Nhưng nơi làm việc của Yuri đều là nữ, vì vậy đừng có xa lạ. Theo hiểu biết của tôi, đó là một ly rượu lâu. Tuy nhiên, ngay lúc đó có tiếng quần bay từ phòng sau. Khiêu dâm điên cuồng. Nó giống như giọng nói của Yuri. Tôi đã thề rằng tôi sẽ ngủ khi về đến nhà, vì vậy tôi phải ăn mừng, nhưng tôi không thể đợi được!