Tag: Akari Neo

Chồng công tác xa, vợ ở nhà được sếp chồng chăm sóc

Từ ngày tôi quyết định gánh tội cho chồng, hầu như ngày nào giám đốc Yano cũng đến. Không có dấu vết của chồng tôi, nhưng chiều nay tôi đang đi trên con đường khô khốc, cười đến nghiến răng và sau khi thừa nhận rằng t...